I Production Meeting

17-19 września 2019

Hotel Wellness & SPA Nowy Dwór

RZESZÓW - ŚWILCZA 146 E

I Production Meeting

I Production
Meeting

Lean praktycznie

Program Sugestii Pracowniczych. Czego nie robić aby działało 2019

I dzień warsztatu: 17 września 2019, godz.: 09:00 - 17:00

II dzień warsztatu: 18 września 2019, godz.: 08:00 - 16:00

Korzyści ze szkolenia

• Opracowanie głównych założeń programu – Road map wdrożenia
• Zdefiniowanie obszarów doskonalenia
• Przygotowanie regulaminu programu
• System oceny wniosków
• Sposoby gratyfikacji – rzeczowy, finansowy
• Zaprojektowanie karty zgłoszenia
• Procedury
• Tablice informacyjne
• Wykorzystanie narzędzia Mind Mapping , nauka narzędzia, praca w ciągu warsztatu

Profil uczestników:

Warsztaty dedykowane do Kadry Zarządzającej Wyższego i Średniego szczebla, Managerów, Inżynierów oraz Liderów zespołów. Dla Wszystkich dobrych specjalistów którzy chcą rozwinąć Swoje kompetencje lub rozszerzyć dotychczas zdobyte umiejętności.

Formuła działania podczas Warsztatów

• Cele, oczekiwania i korzyści wynikające z PSP
• Główne składowe programów angażowania pracowników
• Grupa docelowa Programu Sugestii
• Przygotowanie wdrożenia Programu Sugestii
• Niezbędne dokumenty w programie
• Opracowanie karty zgłaszania pomysłu
• Zespoły oceniające oraz kryteria oceny pomysłów
• Wdrożenie pomysłów
• Sposoby nagradzania pracowników
• Narzędzia wizualizacji i marketing wewnątrzzakładowy
• Jakich błędów unikać – sprawdzone rady

W cenę wliczono

• Dobry humor
• Udział w szkoleniu
• Materiały szkoleniowe
• Obiady
• Przerwy kawowe
• Certyfikaty

Cena szkolenia nie uwzględnia:

• noclegów,
• kolacji,
• dojazdu uczestników,
• ubezpieczenia.

Co otrzymasz po warsztacie:

Wszystko to co opisane jest w Formule działania podczas Warsztatu , certyfikat i Twój Rozwój.

Zapisz się

BiletyZapisz się

kwroz

Formularz kontaktowy

Wróć na górę