I Production Meeting

17-19 września 2019

Hotel Wellness & SPA Nowy Dwór

RZESZÓW - ŚWILCZA 146 E

I Production Meeting

I Production
Meeting

Lean praktycznie

Filary TPM – Autonomiczne Utrzymanie Ruchu 2019

I dzień warsztatu: 17 września 2019, godz.: 09:00 - 17:00

II dzień warsztatu: 18 września 2019, godz.: 08:00 - 16:00

Korzyści ze szkolenia

Autonomiczne utrzymanie ruchu jest jednym z filarów TPM i ma na celu zaangażowanie całej załogi produkcyjnej w efektywne wykorzystanie i konserwację maszyn oraz odciążenia Działu Utrzymania Ruchu od wykonywania najprostszych prac i czynności związanych z technicznym utrzymaniem maszyn i urządzeń.
1. Wprowadzenie do autonomicznego utrzymania ruchu.
2. Szkolenia wstępne i przeprowadzenie kampanii informacyjnej.
3. Organizacja struktury AM i określenie programu pilotażowego.
4. Określenie polityki, wskaźników i celów AM.
5. Określenie poziomu krytyczności maszyn i stworzenie harmonogramu wdrożenia AM.
6. Wstępne czyszczenie i identyfikacja anomalii.
7. Analiza miejsc trudno dostępnych i źródeł zanieczyszczeń.
8. Red Action Tag – Do czego służą znaczniki defektów w programie AM.
9. Standaryzacja w zakresie, czyszczenia, inspekcji i smarowania – Karty CILT.
10. Samo inspekcja – Karty Kontroli Stanowiska.
11. Techniki wizualizacji w programie AM.
12. Szkolenie operatorów do samodzielnych działań z zakresu AM – Matryca kompetencji.
13. Tworzenie lekcji jedno punktowych dla operatorów (OPL) – Problem -> Przyczyna -> Rozwiązanie.
14. Korzyści i problemy w trakcie wdrażania programu AM.
• – Przygotowanie uczestników warsztatów z metodologią wdrożenia programu AM
• – Umiejętność opracowania systemu wczesnego wykrywania symptomów nieprawidłowej pracy maszyn
• – Zapoznanie z technikami rozwoju kompetencji operatorów
• – Umiejętność opracowania Map Punktów Inspekcji i Konserwacji
• – Zapoznanie z technikami wizualizacji w programie AM

Profil uczestników:

Warsztaty dedykowane do Kadry Zarządzającej Wyższego i Średniego szczebla, Managerów, Inżynierów oraz Liderów zespołów. Dla Wszystkich dobrych specjalistów którzy chcą rozwinąć Swoje kompetencje lub rozszerzyć dotychczas zdobyte umiejętności.

Formuła działania podczas Warsztatów

• TPM – wprowadzenie i filary systemu.
• Wskaźniki utrzymania ruchu: OEE, MTBF, MTTR, MLD
• Karty CILT, Karty Kontroli Stanowiska i TPM Action Tag.
• Techniki wizualizacji – opracowanie tablic komunikacyjnych.
• Problem – Przyczyna – Rozwiązanie.
• Matryca kompetencji i plan szkoleń

W cenę wliczono:

• Dobry humor
• Udział w szkoleniu
• Materiały szkoleniowe
• Obiady
• Przerwy kawowe
• Certyfikaty

Cena szkolenia nie uwzględnia:

• noclegów,
• kolacji,
• dojazdu uczestników,
• ubezpieczenia.

Co otrzymasz po warsztacie:

Wszystko to co opisane jest w Formule działania podczas Warsztatu , certyfikat i Twój Rozwój.

Zapisz się

BiletyZapisz się

kwroz

Formularz kontaktowy

Wróć na górę